උණුසුම් ටැග්

වොල්වෝ එන්ජින් කොටස් D12d, මාර්ග රෝලර්, ට්රැක්ටරය, තිරස් දිශා සරඹ, ක්‍රෝලර් කැණීම් යන්ත්‍රය, සම්පීඩිත කසල ට්රක් රථ, රොටරි විදුම් රිග්, මාර්ග අතුගාන්නා, වොල්වෝ එන්ජින් කොටස් D6e, වොල්වෝ එන්ජින් Partsd6d, ට්රක් දොඹකරය, වොල්වෝ එන්ජින් කොටස්, ට්රක් රථ සවි කළ කොන්ක්රීට් පොම්පය, වොල්වෝ එන්ජින් කොටස් D7d, වොල්වෝ එන්ජින් කොටස් D8k, වොල්වෝ එන්ජින් කොටස් D7e, 9611-10025 දරණ, 14719531 පතුවළ, 20405626 නියාමකය, 9961-23322 හෝස්, 8230-22660 ප්ලැනට් වාහකය, 9401-05623 හෝස්, 14549410 ආසනය, 14881224 කලම්පය, 14524136 බුෂිං, 11705909 ආවරණය, 14559246 යවන්නා, 7270-11000 කපාටය, 14527656 හසුරුවන්න, 14532728 වායුසමීකරණය, 11127679 ස්ටාටර් මෝටර්, 21067953 කපාට මාර්ගෝපදේශය, 14674567 සහන කපාටය, 14549880 තෙල් සිසිලකය, වොල්වෝ හයිඩ්‍රොලික් මෝටර්, 14566401 වොල්වෝ කොටස, 14525810 මුද්‍රාව, 14608107 වොල්වෝ කොටස, 14601385 සීලිං කට්ටලය, 21147446 අධි පීඩන පොම්පය, 14503936 කරපටි (බී), 13933858 තනපුඩු, 20459060 රිලේ, 8230-26390 රොඩ්_පුෂ් ස්විං, 9415-11042 ප්ලග්, 20943385 සිලින්ඩර් හෙඩ් ගෑස්කට්, 14552527 හෝස්, 21023622 හොලෝ ඉස්කුරුප්පු, 14508633 ආවරණය, 20459989 ආවරණය, 14531641 මහල, 14532385 ස්ප්රොකට්, 3964604 බුෂිං, 20450765 මනිෆෝල්ඩ්, 470993 ගෑස්කට්, 14677227 පයිප්ප, 20820363 පිස්ටන් රින්ග් කිට්, 11423761 තෙල් මට්ටමේ සංවේදකය, 1070-23180 තහඩුව, 1030-62930 තැටි ක්ලච්, 7117-15230 පෑඩ්, 21364330 පීඩන නළය, 14532390 නැවත වසන්තය, 8193841 ඉන්ධන පෙරහන, 14524449 ගෑස්කට්_කිට්, 14881279 වී-බෙල්ට්, 20450775 පිස්ටන් රින්ග් කිට්, 15067197 එන්ජින් ඔයිල්, 11110213 ආවරණය, වොල්වෝ ඕ රින්ග්, 935085 තනපුඩු, වොල්වෝ ගියර් පොම්පය, වොල්වෝ ඉන්ජෙක්ෂන් පොම්පය, 14517015 කුසලාන දරන්නා, 14521520 වොල්වෝ කොටස, 14508740 සංවේදකය, වොල්වෝ බල කපාටය, වොල්වෝ බැටරි, වොල්වෝ ක්‍රෑන්ක් ෂාෆ්ට්, වොල්වෝ කැණීම් කොටස් Ec700b, වොල්වෝ ඉන්ජෙක්ටර් පයිප්ප, වොල්වෝ බෙල්ට් පුල්ලී, හයිඩ්‍රොලික් පොම්පය සඳහා වොල්වෝ නම්යශීලී කප්ලිං, වොල්වෝ කැණීම් ටොප් රෝලර්, 14596633 මිනුම්, 17270913 ඉන්ධන පෙරහන, 14601315 සංවේදකය, 9312-10450 හෝස් කලම්පය, 14505011 වියගහ, 9612-08040 දරණ, 14536080 මුද්‍රාව, 1182-00200 වොල්වෝ කොටස, 14551866 කුෂන්, 20459997 වොල්වෝ කොටස, 9401-05629 හෝස්_අසි, 14547518 තන පුඩුව, 1042-11650 ස්නැප්-ඔන් කප්ලිං, 21637266 රොකර් ආම්, 9411-92600 ටී-තනපුඩු, 14512889 වොල්වෝ කොටස, 20531832 ගෑස්කට්, 14531520 කපාටය, 946544 ෆ්ලැන්ජ් ඉස්කුරුප්පු, 14519260 පෙරහන් මූලද්‍රව්‍යය, 20485274 පුල්ලී, 14509351 මාර්ගෝපදේශය, 14603273 දොර, 14528383 කලම්පය, 14521977 පෙඩල්, 17431111 එන්ජිම, 20851228 ඉන්ධන නළය, 14589145 සීලිං කට්ටලය, 20440388 ඒකක ඉන්ජෙක්ටර්, 14596240 කපාටය, 14512950 සීලිං කට්ටලය, 20459905 බන්ජෝ තනපුඩු, 14640330 ඉන්ධන ටැංකිය, 14626841 ස්විචය, 17417260 ආවරණය, 14578743 තහඩුව, 14881390 රබර් හෝස්, 14638993 වොල්වෝ කොටස, 14564547 පයිප්ප, 14594697 පාලන ඒකකය, 14561412 ස්විචය, 14630764 රිලේ, 14625884 රැහැන් පටි, 21511601 හෝස් තන පුඩුව, 14622894 දරණ, 20502267 හොලෝ ඉස්කුරුප්පු, 14576154 එන්ජින් සිසිලන විදුලි පංකාව, 14529622 ආවරණය, 14625885 රැහැන් පටි, 3979593 ෆිලර් කැප්, 14521640 ගෑස්කට්, 14508442 මුද්‍රාව, 85108352 Crankshaft Seal, 11701954 අවසන් කවරය, 14577747 කපාටය, 14632821 මුද්‍රාව, 14532700 පයිප්ප, 22411770 තෙල් පොම්පය, 969474 වී-බෙල්ට්, 7273-10550 වසන්තය, 14508911 මුද්‍රාව, 14405004 වොල්වෝ කොටස, 20715330 ආවරණ තහඩුව, 14531069 වික්රියා, 14673946 වායු පවිතකාරකය, 14515081 මුද්‍රාව, 276134 බිග් එන්ඩ් ෙබයාරිං කට්ටලය, 20405613 ගෑස්කට්, 14512479 වියගහ, 14612097 පෙඩල්, 11705493 වොල්වෝ කොටස, 9453-05212 හෝස් එකලස් කිරීම, 14881145 හෝස්, 9411-92180 ටී-තනපුඩු, 11205910 ලොක් බ්‍රේස්, 14506955 ෙබයාරිං, 20459838 බෝල්ට්, 14509344 සංවේදකය, 14508321 ක්ලිප්, 11110683 ප්‍රාථමික පෙරණය, 20736230 සීලිං පටිය, 15120685 මණ්ඩලය, 14621702 පතුවළ, 14597210 චෙක් කපාටය, 14515830 ඇතුළු කරන්න, 14592256 පිටාර නළය, 14514216 රසික, 969982 ෆ්ලැන්ජ් ඉස්කුරුප්පු, 21109241 ටර්බෝචාජර්, 14525163 හසුරුවන්න, 17230299 පුල්ලී, 7242-11580 සහන කපාට_ඒ, 16632962 ප්‍රාථමික පෙරණය, 14574238 පයිප්ප, 9413-11010 වැලමිට තන පුඩුව, 14555917 කේබල්, 14542491 හෝස්, 20459263 හෙක්ස්. සොකට් ඉස්කුරුප්පු, 14537414 මුද්‍රාව, 11700348 ඕ-රින්ග්, 14532075 සහන කපාටය, 14881377 සිසිලන හෝස්, 14526805 කපාටය, 20459996 ඉස්කුරුප්පු, 14554019 හෝස්, 15125350 ඉඩ්ලර් පුල්ලි, 20405988 ඇඩැප්ටරය, 9411-92992 ටී-තනපුඩු, 990647 ඕ-රින්ග්, 11026936 පෙරහන් කාට්රිජ්, 14629274 වොෂර් පොම්පය, 14535376 පයිප්ප, 14523019 ඇක්ටිව්, 21134371 වොල්වෝ කොටස, 14607319 ආම්, 9451-02246 හෝස් එකලස් කිරීම,