ප්රවර්ග

විශේෂිත නිෂ්පාදන

අපි ගැන

සුසුඕ යනු වැදගත් ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයක් වන අතර චීනයේ වසර 6000 ක ශිෂ් development සම්පන්න සංවර්ධනයක් සහිත ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණවල අගනුවර වේ. කැටපිලර් යනු විදේශීය අරමුදල් සපයන ව්‍යාපාරවල නියෝජිතයෙකි. XCMG සමූහය යටතේ, සීමාසහිත ෂුෂෝ ෆැන්ෂෙං කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැෂිනරි සමාගම, චීනයේ කැපී පෙනෙන ව්‍යවසායන් නියෝජනය කරන අතර වොල්වෝ ඉදිකිරීම් උපකරණ සහ එන්ජින් සඳහා වෘත්තීය තාක්ෂණික සේවා සැපයුම්කරුවෙකි.

වැඩිදුර කියවන්න

ප්‍රවෘත්ති සහ සිදුවීම්